Today’s Games

ACME BASEBALL

Bath at Wapakoneta varsity, 6 p.m.

Wapakoneta JV at Bath, 6 p.m.

Thursday’s Games

ACME BASEBALL

Houston at Wapakoneta varsity, 6:30 p.m.

Wapakoneta JV at Houston, 6:30 p.m

Recommended for you